تا بلوی اره ماهی از جنس خمیر

خوب در اون شرایط من چنین مبلغی رو نمی توانستم پرداخت کنم.به خودم گفتم هر جور شده باید خودم کارو در بیارم.و در طی سه روز فکر کردن .و از چه تکنیکی می توانم کمک بگیرم این کارو در اودم.

و جالبه  از این کار در سبکهای مختلف و طرحای مختلف در اوردم و نمایشگاهی بر گزار کردم که مورد استقبال خیلی از دوستان قرا گرفت.

/ 0 نظر / 55 بازدید