مجسمه های فانتیزی دست ساز

اکواریوم.

موسیقی

بره کوچلو واسه شوکلات خوبه

این کار واسه اشپزخونه درست کردم.

این پارچ.دوستم خیلی دوست داشت ترک خورده بود  منم واسش جا شمعی درست کردم.

این کار  برای جا  قاشقی.جا شمعی چیز قشنگی می شه.

ممنون امدی خوشحالم کردی.

/ 0 نظر / 85 بازدید