اموزش ساخت جا شمی با طرح کفش دوزک

خمیر را به اندازه یک گردو بر دارید .ماننده شکل یک بیضی بسارید.

 

 

2.هماننده شکل روی کار عمق بدهید

 

 

3.هماننده شکل روی کار عمق بدهید.

 

4.ماننده  تصویر کار را خال خال کنید.

5.روی کار را با قلم مو اب بزنید کوله های ریز را روی کار ماننده شکل بچسبونید.

6.یک قلب با خمیر طراحی کنید.

7.گفش دوزک ها را با اب روی کار بچسبانید.

8.ماننده کار یا با خمیر یا با قلم مو روی کار گل بکشید.

9.کار را داخل فر بزاریید.

10.کار را پس از  سرد شدن با گواش رنگ امیزی کنید.

11.از اسپره وانیش یا کیلر برای براقی و دوام کار استفاده کنید .

12.اگه کار دیدید نرم است داخل فر ببزارید و بعد از کیلر استفاده کنید.

13ممنون که امدی.خوشحال شدم.

/ 0 نظر / 64 بازدید