اموزش ساخت قاب عکس قدیمی با خمیر نمکی

مواد لازم.

خمیر نمکی.چسب حرارتی.قلم مو..چاقو.رنگهای.ابی فیروزهای.قهوای.نارنجی.طلایی.

وانیش.

1خمیر رابا وردنه پهن کنید.

2.همه قسمتها باید یکسان باشد.

3.ماننده شکل کار را بسازید.

4 عدد ازاین کار بسازید.

.4عدد هم برگهای کشیده.

کارهارا رنگ امیزی کنید.

در اخر کارهار با چسب حرارتی ب چسبا نید.

خوب کار را وارنیش کاری کنید پس از اینکه کار خشک شد.

/ 0 نظر / 108 بازدید